כניסה

הרשמה כחברי אגודה

האגודה מציעה את הסוגים הבאים של חברויות שנתיות:

חברות כללית

₪160/שנה

כוללת בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות או סטודנטים בתארים הללו ו/או אנשי טיפול מוסמכים (עובדים סוציאליים, פסיכותרפיסטים) המראים עניין בתחום (יידרשו לשלוח קו"ח ומכתב זיקה לתחום).

חבר מקצועי

₪180/שנה

תתאפשר באחד מהמסלולים הבאים: (א) אנשי מקצוע בעלי תואר שני ו/או שלישי בפסיכולוגיה של הספורט והביצוע (עם או בלי רישום בפנקס הפסיכולוגים); (ב) פסיכולוגים רשומים בפנקס הפסיכולוגים, שלא למדו פסיכולוגיה של הספורט באופן אקדמאי אך עוסקים בתחום הפסיכולוגיה של הספורט והביצוע באופן מובהק במשך מינימום של 5 שנים, במוסדות, ארגונים או מועדונים, היכולים להעיד על עיסוק זה; (ג) כל איש מקצוע אחר אשר אושר ע"י ועדת החריגים של האגודה עקב מעורבותו ו/או תרומתו לתחום הפסיכולוגיה של הספורט.

חבר מקצועי - בהכשרה

₪150/שנה

סטודנט/ית לתואר שני ו/או שלישי בפסיכולוגיה של הספורט והביצוע.

מסלול חברות מקצועית יאפשר את כלל ההטבות של האגודה, לרבות רישום בפורטל אנשי המקצוע (פרט לחבר מקצועי בהכשרה), השתתפות בימי עיון וסדנאות, הטבות מקצועיות, וחשיפה לכלל חומרי האגודה. *השתתפות בוועדות מקצועיות של האגודה תתאפשר לחברים מקצועיים ממסלול א' בלבד.
 

מסלול חברות כללית יאפשר חשיפה לתכני והטבות האגודה למעט: ימי עיון, הרצאות או תכנים, הסגורים לחברים מקצועיים בלבד, שימוש בפורטל המקצועי, ישיבה בוועדות המקצועיות וכו.