כניסה

כל האירועים

הרשמה לאירוע

 פבר׳

הרצאה על השפעות מנטאליות בחזרה מפציעה

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

20₪

האירוע הקרוב

מחוללות אישית בקרב ספורטאי Esports

19:00

02.10.20

הרשמה לאירוע

לא מצוין

מרצה מוביל

ללא עלות

להרשמה

לא צוין

מיקום אירוע

לינק להרצאת זום