top of page

מתיאוריה לפרקטיקה: ביופידבק ככלי לוויסות עצמי

התיאוריה

וויסות עצמי )regulation-Self )הוא היכולת של אדם לנטר ולהעריך את מצבו הפיזיולוגי והרגשי

ולשנותם בהתאם לדרישות הסיטואציה או הסביבה )2019, Khazan .)הוויסות הפיזיולוגי מתרחש

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של www.israelssp.org יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
28 צפיות0 תגובות
bottom of page