top of page

הצטרפות לאגודה

ההצטרפות מקנה לכם חברות באגודה למשך שנה ומזכה אתכם במספר הטבות בלעדיות

 • חברות מקצועית
  א. אנשי מקצוע בעלי תואר שני ו/או שלישי בפסיכולוגיה של הספורט והביצוע )עם או בלי רישום בפנקס הפסיכולוגים; ב. פסיכולוגים רשומים בפנקס הפסיכולוגים, שלא למדו פסיכולוגיה של הספורט באופן אקדמאי אך עוסקים בתחום הפסיכולוגיה של הספורט והביצוע באופן מובהק במשך מינימום של 5 שנים, במוסדות, ארגונים או מועדונים, היכולים להעיד על עיסוק זה; ג. כל איש מקצוע אחר אשר אושר ע"י ועדת החריגים של האגודה עקב מעורבותו ו/או תרומתו לתחום הפסיכולוגיה של הספורט.
 • חבר מקצועי בהכשרה
  סטודנט/ית לתואר שני ו/או שלישי בפסיכולוגיה של הספורט והביצוע. מסלול חברות מקצועית יאפשר את כלל ההטבות של האגודה, לרבות רישום בפורטל אנשי המקצוע )פרט לחבר מקצועי בהכשרה, השתתפות בימי עיון וסדנאות, הטבות מקצועיות, וחשיפה לכלל חומרי האגודה. *השתתפות בוועדות מקצועיות של האגודה תתאפשר לחברים מקצועיים ממסלול א' בלבד.
 • חברות כללית
  בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות או סטודנטים בתארים הללו ו/או אנשי טיפול מוסמכים) עובדים סוציאליים, פסיכותרפיסטים( המראים עניין בתחום) יידרשו לשלוח קו"ח ומכתב זיקה לתחום(. מסלול חברות כללית יאפשר חשיפה לתכני והטבות האגודה למעט: ימי עיון, הרצאות או תכנים, הסגורים לחברים מקצועיים בלבד, שימוש בפורטל המקצועי, ישיבה בוועדות המקצועיות וכו'.
הבדלים בין מנויים
רכישת מנוי
 • חבר מקצועי

  230₪
  לכל שנה
  מנוי שנתי המכיל גישה מלאה לכלל המשאבים של האגודה
   
  • הזמנות לימי עיון, העשרה והרצאות סגורות
  • גישה לתוכן ומאמרים
  • השתתפות בוועדות מקצועיות
  • שימוש בפורטל
 • חבר מקצועי - בהכשרה

  150₪
  לכל שנה
   
  • הזמנות לימי עיון, העשרה והרצאות סגורות
  • גישה לתוכן ומאמרים
 • חברות כללית

  190₪
  לכל שנה
   
  • הזמנות לימי עיון, העשרה והרצאות סגורות
  • גישה לתוכן ומאמרים
bottom of page