top of page

ניוזלטרים

האגודה מפרסמת מדי שנה מספר ניזולטרים על מנת להעשיר את המנויים באגודה בידע העדכני והמחקרי בתחום הפסיכולוגיה של הספורט. הניוזלטרים הינם נגישים עבור מנויים רשומים בלבד

ניוזלטר מס' 1

הניוזלטר הראשון של האגודה יצא לאור בחודש יולי 2023 בעריכת אריאל קנר ומורן מגידש

Screenshot_20240331-102207_edited.jpg

ניוזלטר מס' 2

הניוזלטר השני של האגודה יצא לאור בחודש ינואר 2024 בעריכת אריאל קנר ומורן מגידש

Screenshot_20240331-102224.png
bottom of page