top of page

אודות האגודה

הכירו אותנו

Image by Braden Collum
Image by Braden Collum

האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע היא ארגון המוקדש לקידום ופיתוח מחקר ועבודה פרקטית בתחום הפסיכולוגיה של הספורט בישראל. האגודה הינה רב-תחומית והיא כוללת מגוון אנשי שטח ומחקר אשר תחומי עבודתם מתמקדים בהיבטים שונים בפסיכולוגיה של הספורט והביצוע. האגודה מהווה גורם מקצועי מוביל במקצוע ששואף למצוינות. האגודה מנוהלת על ידי וועד מנהל וצוותים מקצועיים. פעילות האגודה מתבססת כולה על התנדבות של עמיתים וממומנת מדמי חבר שנתיים וחסויות.

מטרות האגודה

קידום תחום הפסיכולוגיה של הספורט והביצוע בישראל

איגוד אנשי המחקר והשטח העוסקים בפסיכולוגיה של הספורט והביצוע בישראל

עידוד וקידום החיבור בין המחקר לשטח בתחום הפסיכולוגיה של הספורט והביצוע

ארגון כנס ארצי, קיום ועזרה בארגון פעילויות מקצועיות כגון קורסים וימי עיון, הקמה ותמיכה בקבוצות עניין, הבאת מרצים מחו"ל, תמיכה במחקר

יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים שונים כגון מוסדות אקדמאיים, משרד החינוך, משרד הספורט, אגודות וקבוצות ספורט לקידום המטרות המשותפות של המקצוע

שיתוף ידע באמצעות ניוזלטר תקופתי

מטרות האגודה
הנהלת האגודה

הנהלת האגודה

האגודה על ציר הזמן

ראשי ועדות

מתנדבים

האגודה על ציר הזמן

1974

יושבי ראש: פרופ' אמה גרון / ד"ר גלעד ויינרטן

 • פרופ' אמה גרון, בעידודם ותמיכתם של ד"ר גלעד ויינגרטן ויריב אורן, הקימה את החברה הישראלית לפסיכולוגיה וסוציולוגיה של הספורט והחינוך הגופני בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20.

 • לראשונה בישראל הוקמה היחידה לפסיכולוגיה של הספורט במחלקה למחקר ולרפואת ספורט על שם ריבשטיין במכון וינגייט ע"י פרופ' עודד בר-אור.

 • פרופ' אמה גרון תרמה והובילה את פיתוח תחום פסיכולוגיית הספורט בישראל ע"י הוראה, מחקר, פרסום מאמרים, עריכת ספרים, וארגון כנסים מקומיים ובינלאומיים.

 • פרופ' אמה גרון הינה הראשונה אשר העלתה את המודעות לכנסים באירופה ובעולם ובעקבותיה פסיכולוגים ישראלים השתתפו וייצגו את ישראל.

1985

יושב ראש: פרופ' גרשון טננבאום

 • פרופ' גרשן טננבאום אשר שימש כמנהל המרכז למחקר ולרפואת ספורט ע"ש ריבשטיין, ריכז פסיכולוגים בכירים כגון פרופ' מיכאל בר-אלי, פרופ' רוני לידור, ד"ר שרגא שדה, ד"ר שולמית רביב, ד"ר אורלי יזדי, מיכל יערון, נועם אייל, ואוהד מעוז. קבוצה זו היוותה את הבסיס להקמת החברה הישראלית לפסיכולוגיה וסוציולוגיה של הספורט והחינוך הגופני.

 • השתתפות בכנסים בינלאומיים של חברות כגוןASPASP  ,FEPSAC, NASPSPA, ISSP אשר נערכו בארץ ובעולם.

 • פרופ' גרשון טננבאום נבחר ב- 1989 לחבר ההנהלה של ISSP, ב1993 למזכיר ה ISSP, וב-1997 לנשיא ה-ISSP.

 • בשנת 1997 נערך כנס בינלאומי של ה-ISSP בווינגייט.  פרופ' רוני לידור שימש כיושב ראש הכנס ופרופ' מיקי בר-אלי כמנהלו המדעי.

 • בשנת 2000 פרופ' גרשון טננבאום הקים את הירחון המדעי של ה- ISSP (IJSEP ) ושימש כעורכו הראשי עד לשנת 2008.

1989

יושב ראש: פרופ' מיקי בר-אלי

 • ישראל מתקבלת כחברה מלאה באיגוד הפסיכולוגי האירופאי (FEPSAC) לאחר דיון ממצה בנוכחות מאות משתתפים.

 • פרופ' מיכאל בר-אלי נבחר כסגן נשיא החברה האסייתית של פסיכולוגיה של הספורט ומשמש גם כחבר הנהלה של FEPSAC.

 • במהלך תקופה זו התקיימו כנסים שונים בישראל אליהם הוזמנו פסיכולוגים של הספורט מהעולם.

 • עבודה יישומית ענפה אשר הובילה להישגים אולימפיים מרשימים (יעל ארד, אורן סמדג'ה, אריק זאבי, עמית ענבר).

1997

יושב ראש: פרופ' רוני לידור

 • פעילות החברה של הפסיכולוגיה של הספורט באה לידי ביטוי בהשתתפות בכנסים בינלאומיים אשר נערכו במכון וינגייט, כולל כנס שנתי של החברה.

 • הוצאה לאור של העלון השנתי של החברה.

 • אירוח בארץ של הקונגרס הבינלאומי ה-9 של ה-ISSP.

1997

יושב ראש: פרופ' בוריס בלומינשטיין

 • הצגת מחקרים בכנסים השונים של ISSP ו-FEPSAC בשיתוף פעולה עם אנשי מחקר בינלאומיים.

 • המודעות ליישום של פסיכולוגיית הספורט בקבוצות ספורט משריש ומתקיימים שיתופי פעולה עם מועדוני ספורט כגון מכבי תל אביב בכדורסל.

 • פסיכולוגים של הספורט מלווים ספורטאים בכירים בישראל למשחקים האולימפיים, אליפויות עולם, אירופה וכו.

2010

יושב ראש: פרופ' סימה זך

 • השתתפות בקונגרסים בינלאומיים אשר התקיימו בווינגייט החל משנת 2008 וכללו הרצאות בנושאי פסיכולוגיה של הספורט.

 • הוקמה החטיבה לפסיכולוגיה של הספורט בבית הספר לפסיכולוגיה כחלק מהתואר השני בפסיכולוגיה חברתית במרכז הבינתחומי בהרצליה.

2021

יושב ראש: דר' איריס אורבך

 • בשנת 2018 נפתחה החטיבה לפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ, והביצוע לתואר שני בבית הספר לפסיכולוגיה עש ברוך איבצר במרכז הבינתחומי. בוגרי התוכנית מוכרים כפסיכולוגים חברתיים על ידי התאחדות הפסיכולוגים הישראלית.

 • תוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני הוקמה במכללה למנהל בראשון לציון. ב-2020 סיים המחזור הראשון של התוכנית ובוגריו הוכרו כפסיכולוגים מטעם משרד הבריאות.

 • בשנת 2020 חודשה הפעילות של החברה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט בה נבחרו חברי ההנהלה:

 • יושבת הראש: ד"ר איריס אורבך

 • מנכ"ל: ד"ר ענבל פרי

 • חבר הנהלה בכיר: פרופ' גרשון טננבאום

 • חברי ההנהלה: גיא מזרחי וטל מכטיי

 • פרופ' גרשון טננבאום נבחר ב- 1989 לחבר ההנהלה של ISSP, ב1993 למזכיר ה ISSP, וב-1997 לנשיא ה-ISSP.

 • בשנת 1997 נערך כנס בינלאומי של ה-ISSP בווינגייט.  פרופ' רוני לידור שימש כיושב ראש הכנס ופרופ' מיקי בר-אלי כמנהלו המדעי.

 • בשנת 2000 פרופ' גרשון טננבאום הקים את הירחון המדעי של ה- ISSP (IJSEP ) ושימש כעורכו הראשי עד לשנת 2008.

bottom of page