top of page

מדעי הספורט

תוכן ומידע בנושא מדעי הספורט

.לקריאה- ירחוני מדעי הספורט
נבחרת מדעי הספורט תציג גישה הוליסטית לתחום הידע ותחשוף אותנו לעולמות המשלימים של הספורטאי. נבחרת זו תעלה תכנים הקשורים לנושאים כגון תזונה, פיזיולוגיה, אימונים טכניים, טיפול/שיקום, ביומכניקה ועוד. במסגרת תוכן זה יועלו ירחונים מקצועיים של הספורט ההישגי והתאחדות אילת (תודות להם על השיתוף). ירחונים אלו כוללים מאמרים מגוונים ומרתקים על מצויינות בספורט. חלק מהמאמרים באים גם מתחום הפסיכולוגיה של הספורט ונכתבו ע"י חברי אגודה. מומלץ מאד לפתוח ולעיין, תקבלו שם ראייה רחבה על עולמם של הספורטאים. לכל אספקט כזה יש כמובן השלכות פסיכולוגיות על ביצוע ו/או הרווחה הנפשית של הספורטאי

גיליון 10.png

מגזין ספורט הישגי- גיליון 10. לקריאה יש ללחוץ על התמונה

צילום מסך 2024-05-12 191749.png

מגזין ספורט הישגי- גיליון 11. לקריאה יש ללחוץ על התמונה

מגזין התאחדות אילת- גיליון 1. לקריאה יש ללחוץ על התמונה

ספורט הישגי גיליון 9.png

מגזין ספורט הישגי- גיליון 9.

לקריאה יש ללחוץ על התמונה

bottom of page