top of page

גיא מזרחי

נציג הדור הצעיר

תואר שני M.A פסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית, המכללה למנהל, 2018-2020
תואר ראשון B.A ראשי פסיכולוגיה, משני ממשל- המרכז הבינתחומי הרצליה, 2012-2015
מנחה קבוצות (מכללת גישות)

גיא מזרחי

ליצירת קשר

bottom of page