top of page

עוזרת מחקר במעבדת מערכת מציאות מדומה (IREX, Wii) במסגרת התפקיד הציגה את אמצעי המעבדה בפני סטודנטים, מרצים עמיתים ואורחי, ביצעה הפעלה שוטפת של אמצעי המעבדה עם לקוחות מזדמנים וקבועים, פיתחה מערכים, משחקים ותוכנית אימון (היקף זמן עצימות תדירות וכו') ויישומה עם מתאמנים, ביצעה מחקר חלוץ על יישומי מציאות מדומה באוכלוסייה עם ADHD ו- ADD כבסיס לפיתוח מערכות הוראה בחינוך הגופני משולבות מציאות מדומה, נתנה שירות לסטודנטים המבצעים פרויקטים.

ליצירת קשר

bottom of page