top of page

מתיאוריה לפרקטיקה: הנעה ותחזוקה של פעילות גופנית ואורח חיים בריאמה מניע בני אדם לאמץ ולתחזק אורח חיים בריא ופעילות גופנית? במאמר זה אסקור ממצאים של

מספר מחקרים בנושא ואתאר שלוש גישות פסיכולוגיות מקובלות בתחום. לסיום אציע כלים מבוססי

מחקר, שמטרתם לסייע לאנשי מקצוע ומאמנים לתמוך בהטמעה ויישום של תכניות כושר ואורח חיים

בריא.מושגי יסוד

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של www.israelssp.org יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
20 צפיות0 תגובות
bottom of page